Help

การเติมเงินเกม Undead Slayer Extreme ด้วย Zest Card

การเติมเงินเกม 
Undead Slayer Extreme ด้วย Zest Card

ขั้นตอนที่ 1: ที่หน้าเกมเลือกเมนู "ร้านค้า" ดังรูปขั้นตอนที่ 2: เลือกเมนู "ซื้อหยก" ดังรูปขั้นตอนที่ 3: ในหน้าซื้อหยกเลือกเมนู "Webshop" ดังรูปขั้นตอนที่ 4: ในหน้าเวป Shop เลือกเมนู "Prepaid Card" ดังรูปขั้นตอนที่ 5: ให้ล็อคอินด้วยไอดี facebook ดังรูปขั้นตอนที่ 6: ในหน้า Prepaid Card เลือก "Zest Card" ดังรูปขั้นตอนที่ 7: ใส่ หมายเลขบัตร (Serial), รหัสผ่าน (PIN) และ รหัสจากรูปภาพให้ถูกต้อง
เลือก "ดำเนินการต่อ" ดังรูปขั้นตอนที่ 8: ระบบจะแจ้งการเติมเงินสำเร็จ ดังรูปขั้นตอนที่ 9: เงินที่เติมเข้าสู่ระบบ Toast Balance เรียบร้อย (หน่วยเงินเป็น $USD), 
ผู้เล่นสามารถคลิกที่ [Buy] เพื่อเลือกซื้อ Jade ตามจำนวนที่ต้องการ ดังรูปขั้นตอนที่ 9: เมื่อกลับเข้าเกม ให้ผู้เล่นรอซักครู่แล้วจึงคลิก
ไปที่ [ร้านค้า] >> [ซื้อหยก] เพื่อทำการแอคติเวท Jade ที่ได้ซื้อไว้