ธนาคารกรุงไทย แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวในวันที่ 12 และ 13 ส.ค. 60

 

ธนาคารกรุงไทยแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว ในวันที่ 12 และ 13 สิงหาคม เวลา 00.01 - 04.50 น ซึ่งจะกระทบกับบริการ KTB Corporate Online และ การชำระเงินทุกช่องทาง
ใคร่ขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 Tag : ธนาคารกรุงไทย แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวในวันที่ 12 และ 13 ส.ค. 60